ועידת עסקים ישראל קפריסין יוון

מקום
ראה מפה: Google Map

כנס העסקים של ישראל קפריסין ויוון

לפרטים נוספים

https://www.chamber.org.il/foreigntrade/1094/1098/93594/

פרטים אישיים

If you are not attending, please put the details of the primary contact of a person who is.

שם

אימייל

מספר עבודה

Company

כתובת

עִיר

מדינה

קוד

מדינה

How many people including yourself are you booking for?

(E.G 1 if it is just you, 2 if it is you and 1 other person)

Please confirm your details are correct, once you are ready, hit the button below: