אלקיים תעשיות

info
סקטור : industrial factory
מנכ''ל : Yitzhak Elkayam
אימייל : [email protected]
טלפון : 972-2-991-6136
כתובת : www.elkayam-metal.co.il